Oferta nr:

Sdz/0109

Transakcja:

Nieruchomość:

Miejscowość:

Powierzchnia (m²):

Sprzedaż

Grunty

Świdnica

13252

1990000

PLN

press to zoom
1/5

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1,3252 ha, położona na działce przy ul. Bystrzyckiej w Świdnicy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest na rysunku Planu symbolami 4.U oraz KD-GP 2/2.

Ustalenia planu dla symbolu 4U:

-przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy usługowej, stacje paliw,

-przeznaczenie dopuszczalne terenu: teren sportu i rekreacji, rzemiosło produkcyjne, magazyny, parkingi

-intensywność zabudowy: do 50%

-powierzchnia biologiczna czynna: min 30%

-parametry zabudowy o funkcji podstawowej:

*kubatura: nie ogranicza się

*wysokość: do 15 m, w strefie "E" do 9 m.

*geometria dachu: nie ustala się, należy przyjąć dla wszystkich obiektów położonych w obrębie terenu jednorodny system pokrycia obiektów.

Ustalenia planu dla symbolu KD - GP 2/2:

- projektowana droga krajowa nr 35, klasa - główna ruchu przyśpieszonego (GP), dwujezdniowa z pasem rozdziału wraz z infrastrukturą techniczną drogi KD - GP 2/2;

- korytarz drogi krajowej klasy "główna ruchu przyspieszonego";

- droga GP krzyżuje się z drogami pozostałymi poprzez węzły i przecięcia;

- docelowo 2 jezdnie z pasem rozdziału;

- dopuszcza się etapową realizację drogi (np. wykonanie jednej jezdni);

- linie rozgraniczające drogi są orientacyjne i mogą być korygowane zgodnie z koniecznymi rozwiązaniami technicznymi.

Działka posiada kształty dogodne do zabudowy. Ukształtowanie terenu - nachylenie w kierunku północny zachód.

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej, utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.

Działka nie jest ogrodzona.

Media przy drodze asfaltowej: instalacja wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.