Magadam Nieruchomości

Witaj w domu

Wooden Windows
Modern Kitchen
Wooden Stairs
Empty Room
White stairs
Bathroom

Licencjonowane biuro obrotu nieruchomościami „Magadam” zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Zakres naszych usług obejmuje domy, mieszkania, lokale użytkowe, obiekty produkcyjne i magazynowe, działki budowlane, tereny inwestycyjne.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy licencjonowanym biurem obrotu nieruchomościami.

Celem działalności naszej firmy jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i  inwestycyjnych naszych klientów.

Z KIM
WSPÓŁPRACUJEMY?

W swojej wieloletniej działalności czynności pośrednictwa wykonujemy ze szczególną starannością kierując się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których są one wykonywane. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi obrót nieruchomościami takimi jak: banki, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci oraz notariusze.

CO MOŻEMY
DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Działamy rzetelnie, profesjonalnie, etycznie, a co najważniejsze - skutecznie, czego dowodem jest zadowolenie naszych klientów. O swoich klientów troszczymy się od momentu podpisania umowy pośrednictwa kupna bądź sprzedaży, aż do dnia przeniesienia własności.

Przeprowadzimy bezpiecznie zarówno kupujących, jak i właścicieli nieruchomości, przez proces trudnych do zbycia i nadmiernie zadłużonych nieruchomości.

POZNAJMY SIĘ!

Wieloletnia obecność na
rynku nieruchomości jest gwarancją naszej rzetelności, profesjonalizmu i bezpieczeństwa transakcji. Przestrzegamy standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.